Polish English German

Zebranie wiejskie mieszkańców wsi Kurowice

W środę, 30.06.2021r, o godzinie 18:00, w Wiejskim Domu Kultury w Kurowicach 16A odbędzie się zebranie dla mieszkańców wsi Kurowice.
Na zebraniu będzie dyrektor ZGK w Jerzmanowej Pan Andrzej Bończyk, który przedstawi projekt rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Kurowicach i omówi warunki jej rozbudowy.

Harmonogram szczepienia psów przeciwko wściekliźnie na terenie Gminy Jerzmanowa w 2021 r.

Strona 1 z 9