Polish English German

Zebranie wiejskie wsi Kurowice


W czwartek 12.09.2019r., o godzinie 19:00, w Wiejskim Domu Kultury w Kurowicach,

odbędzie się zebranie dla mieszkańców wsi Kurowice z sołtysem i radą sołecką,

w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego oraz innych spraw.


Sołtys wsi Kurowice Andrzej Kochany