Polish English German

Koło Gospodyń Wiejskich „ANNA" Zaprasza na DZIEŃ KOBIET

Sołtys wsi, Rada Sołecka i KGW „ANNA” w Kurowicach Zapraszają na:

 

 

Gminne Centrum kultury w Jerzmanowej zaprasza

  

Emerytów, Rencistów Osoby Starsze lub Samotne na Wieczerzę Wigilijną, która odbędzie się 15 grudnia o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Gaikach.
Organizatorzy zapewniają transport w obie strony oraz poczęstunek.

ZAPISY do 10.12.2019r. osobiście lub pod numerem tel. 76 838 43 24


Szczegóły TUTAJ

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych: Smardzów, Gaiki-Potoczek, Jerzmanowa, Kurowice-Modła położonych w granicach terenów górniczych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

LINK do obwieszczenia

Ceny za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej informuje, że zgodnie z podjętą UCHWAŁA NR XV/120/2019 RADY GMINY JERZMANOWA z dnia 23 października 2019 r. w sprawie: udzielenia dopłaty do ceny za dostawę wody i odprowadzania ścieków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Od dnia 01 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. będzie obowiązywała następująca cena:

1. Odbiorcy wody na cele socjalno-bytowe: gospodarstwa domowe i rolnicy, gmina i gminne jednostki organizacyjne, osoby fizyczne:
cena wody - 5,21 zł brutto,
cena ścieków - 4,90 zł brutto,
miesięczna stawka opłaty abonamentowej - 5,40 zł brutto.

2. Odbiorcy wody na cele przemysłowe, przedsiębiorstwa, zakłady usługowe, cele budowlane, podlewanie ogrodów przydomowych, napełnianie oczek wodnych:
cena wody - 6,60 zł brutto,
cena ścieków - 7,04 zł brutto,
miesięczna stawka opłaty abonamentowej - 5,40 zł brutto.

Szczegóły TUTAJ

Wspólne ubieranie choinki

Rada sołecka wsi Kurowice  i KGW ,,ANNA” zapraszają na wspólne ubieranie choinki i śpiewanie kolęd, w dniu 15 grudnia 2019r., przy kościele w Kurowicach, o godzinie 16:00.

Atrakcje: ognisko, grzane wino, potrawy z kociołka, ciasta, kawa, herbata.

Szczególnie gorąco zapraszamy rodziców z dziećmi.

 

Strona 4 z 9