Polish English German

Komunikat dot. gospodarki wodno-ściekowej

ZAŁĄCZNIK

Informacja dot. sieci Internet


Zgodnie z komunikatem na stronie www.alianet.com.pl


Projekt na terenie powiatu głogowskiego został zakończony, zostały zawarte pierwsze umowy z operatorem detalicznym. Wkrótce rozpocznie się sprzedaż usług.

Więcej informacji na stronie operatorów: www.tomsa.pl oraz www.kamnet.pl

 

Od 13 lipca odcinek drogi nr 12

Nielubia – Kurowice

będzie zamknięty na dwa miesiące

 

Szczegóły TUTAJ

Zebranie Wiejskie
W dniu 22 maja 2019 (środa) o godzinie 19:00
w Wiejskim Domu Kultury w Kurowicach,
odbędzie się zebranie dla mieszkańców wsi Kurowice z sołtysem i radą sołecką.
Tematem spotkania będzie informacja o planowanych inwestycjach w Kurowicach.

Integracyjny spływ kajakowy dla mieszkańców Kurowic

tylko 35 PLN od osoby!

Strona 6 z 8