Polish English German

Zebranie wiejskie wsi Kurowice


W czwartek 12.09.2019r., o godzinie 19:00, w Wiejskim Domu Kultury w Kurowicach,

odbędzie się zebranie dla mieszkańców wsi Kurowice z sołtysem i radą sołecką,

w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego oraz innych spraw.


Sołtys wsi Kurowice Andrzej Kochany

Dzięki uprzejmości gckjerzmanowa.pl

w galerii pojawiły się zdjęcia dekoracji dożynkowych w Kurowicach. 

 

ZDJĘCIA

Informacja dot. sieci Internet


Zgodnie z komunikatem na stronie www.alianet.com.pl


Projekt na terenie powiatu głogowskiego został zakończony, zostały zawarte pierwsze umowy z operatorem detalicznym. Wkrótce rozpocznie się sprzedaż usług.

Więcej informacji na stronie operatorów: www.tomsa.pl oraz www.kamnet.pl

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Od 13 lipca odcinek drogi nr 12

Nielubia – Kurowice

będzie zamknięty na dwa miesiące

 

Szczegóły TUTAJ

Komunikat dot. gospodarki wodno-ściekowej

ZAŁĄCZNIK

Strona 6 z 9